Föremål:

 1. I. relativt, f. för ngt:
  1. 1. i allm. att uttrycka med omskrifning af verb med objekt l. prepositionsbestämning:
   1. a. egentligt objekt l. passivt subjekt: vara f. för ngns sträfvande, kärlek, längtan expeti, appeti, amari, desiderari ab alqo; hafva, göra ngt till f. för sitt sträfvande, sin kärlek, sin längtan sequi, petere alqd; amare, desiderare alqd; det är ett allmänt fel, att man hatar f-n för sina orättvisor commune hominum vitium est odisse, quos laeserint; alla djur söka ngt f. för sin ömhet commune animantium est anquirere, quos ament; de olyckliga f-n för hans förföljelser miseri ille, quos odio suo persequebatur; ”han utmärktes af en stor barnkärlek, högt värderad af dess späda föremål” parvulos maxime in deliciis habebat, quam ob causam illis, quos deligebat, ipse carissimus erat; det hemliga f-t för hans bearbetningar id quod occulte moliebatur; f. för min förste och siste sång primā dicte mihi, summā dicende camena, Hor.
   2. b. dativ: vara f. för ngns hat, åtlöje, beundran alicui odio, ludibrio, admirationi esse (sådan omskrifning är, enligt sakens natur, i synn. användbar, der motsvarande verb saknar passiv form); hafva, göra ngn till f. för sin gunst, sin afundsjuka o. d. favere, studere, obtrectare alicui; jag är ett oskyldigt f. för hans afund, ett oförtjent f. för hans gunst mihi sine mea culpa invidet, mihi sine merito meo favet; särskildt märkes: gifva ngn ngt, pass. hafva ngt till f. subjicere, supponere alicui, arti alicui alqd; tribuere alicui alqd, proponere alicui alqd, C. Inv. I. 5. 7; de Div. II. 4; de Fin. V. 6. 16.
   3. c. genitiv: han är f. för min medömkan me illius miseret o. d.
   4. d. ablativ och prepositionsbestämningar: vara f. för ovilja, för allmän ovilja invidiā flagrare; jag är f. för en skändlig plan in me nefaria inita sunt, struuntur consilia; detta är f-t för all min förhoppning, allt mitt sträfvande, all min omsorg o. s. v. in hac re omnis mea spes, omnis labor curaque ponitur, collocatur, versatur; göra ngn till f. för förakt, hat in contemptum, in odium adducere alqm; blifva f. för misstankar, hat in suspicionem cadere alicujus (hos ngn), odium, inimicitias suscipere (göra sig till f. för –); ett välförtjent f. för beundran summa admiratione dignissimus, (merito admirandus); detta var f-t för mina önskningar hoc fuit in votis; vara f. för öfverläggning, samtal in deliberationem venire; sermo versatur in re; göra ngt till f. för sina undersökningar, forskningar in alqa re quaerenda et investiganda versari; (kunna) blifva f. för sinnenas, ögonens uppfattning in l. sub sensus, sub aspectum cadere; icke kunna blifva f. för – aciem oculorum fugere.
   5. e. sällan och nästan endast poetiskt (liksom i svenskan) kan ett abstrakt substantiv ss. sådant brukas att uttrycka föremålet för den handling, det betecknar: f. för ngns hat odium (populi); Scipiades Carthaginis horror, Lucr.; nuper sollicitum quae mihi taedium, nunc desiderium curaque non levis, Hor.; Titus amor et deliciae generis humani, Su.
  2. 2. i filosofisk stil (der behofvet af ett abstrakt substantiv ej kan ersättas medels omskrifning): materia (ämne, material, stoff): materiam artis ea (det) dicimus, in quaars versatur: ut si medicinae materiam dicamus morbos, quod in his omnis mors versatur, C. de Inv. I. 5. § 7; veritas sapientiae proposita l. subjecta est tanquam materia, in qua versetur et quam tractet, C. de Off. I. § 7.
 2. II. absolut = ting, sak: res l. ett pronomen l. (pluralt) adjektiv i neutrum: detta f. haec res l. hoc; många dunkla f. multae res obscurae l. occultae; yttre f. res, quae sub sensum cadit; onda f. mala.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!