Föreläsa:

  1. 1. = uppläsa för ngn: recitare; legere (tabulas recitare inför domstol f. handlingar; Crassus tribus lectoribus tres Bruti de jure civili libellos legendos dedit, C. de Or. II. § 223).
  2. 2. = diktera ngt, som skall läras utantill, enligt bruket i grekiska och romerska skolor: dictare; prodocere (Hor. Ep. I. 1. – haec Janus summus ab imo prodocet, haec recinunt pueri dictata senesque; jfr Plato, Prot. c. 15).
  3. 3. grammatiskt (i. e. filologiskt) f. en författare l. öfver en författare h. e. uppläsa (deklamera) en text och till uppläsningen anknyta språkliga, retoriska, estetiska och historiska förklaringar: praelegere (med denna inskränkning – till filologisk föreläsning – det rätta tekniska och klassiska ordet, fastän det, naturligt nog, ej förekommer förr än i silfveråldren; det är för öfrigt ej inskränkt till rent akroamatisk undervisning, ss. man ser af Qu. I. 8, 13 ff.: in praelegendo grammaticuspartes orationis sibi reddi desideret et pedum proprietatesdeprehendatque, quae contra legem loquendi posita sunt –, doceat tropos omnes, schemata, figuraspraecipue vero infigat animis, quae in oeconomia virtus –, quid personae cuique convenerit, quid in sensibus laudandum, quid in verbis; his accedet enarratio historiarum et cet.; jfr II. 5. 3 ff.; Suet. Gramm. 1; Q. Caecilius primus Virgilium – praelegere coepit, ibdm 16); legere et commentari (Su. l. c. 2); legere et enarrare; (disserere, Su. ibdm 2. 4 i slutet).
  4. 4. i allm. i föredrag (i akroamatisk form) undervisa i ett ämne, framställa ngt: tradere (artem), praecipere (artem, de arte), praecepta dare, scholam habere (de alqa re l. arte – alla dessa uttryck om undervisning i system l. lära); docere (grammaticam, Su.); exponere [om historiska föreläsningar; f. öfver svenska historien res gestas pop. Suecani auditoribus (publicis scholis) exponere].
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!