Föreläsare:

  1. 1. = uppläsare (ἀναγνώστης, ”lecteur”): lector (C. de Or. I. § 136; II. 223).
  2. 2. = som föreläser öfver en författare: praelector (Gell. XVIII. 5. 6).
  3. 3. = som undervisar medels föredrag: doctor, professor (eg. lärare i allm.).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!