Föreläsning:

  1. 1. = uppläsning: recitatio, lectio.
  2. 2. uppläsning af en text i förening med förklaringar (se Föreläsa 3): praelectio (p. quae in hoc adhibetur, ut facile atque distincte pueri scripta oculis sequantur, etiam illa, quae vim cujusque verbi, si quod minus usitatum incidat, docet, multum infra rhetoris officium existimanda est. At demonstrare virtutesid professionis ejusmaxime proprium est, Qu. II. 5. 5); lectio et enarratio scriptoris, libri; hålla en f. = föreläsa.
  3. 3. i allm. = undervisning i form af föredrag: schola (Tusc. I. § 7); auditio (eg. = afhörande af f.; i uttryck sådana som egredi ex a-e gå ut ifrån en f., Gell.); hålla en f. scholam habere, (disputare, disserere) de re.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!