Förelägga:

 1. 1. i eg. men.: proponere, (ante alqm, ante oculos alicujus ponere) alqd; om rätter: apponere, ponere, ministrare alicui alqd (oftare lägga före eller för).
 2. 2.
  1. a. f. ngn en fråga: ponere alicui alqd in quaerendo, in percunctando, quaestionem ponere alicui (jfr C. de Or. II. § 2; quaestiunculam ponere alicui, ibdm I. § 103; dicere se de alqa re audire velle; quaerere, percontari alqd, l. c.).
  2. b. f. ngn en sak, om hvilken man fordrar hans utlåtande: rem exponere alicui; rem deferre ad alqm, de re ad alqm referre (de Or. I. § 239); docere alqm de re (ibdm II. § 101; III. § 50).
 3. 3.
  1. a. = bestämma, utsätta, föreskrifva tid, sätt o. s. v.: f. vilkor condicionem ponere, proponere, ferre (offerre), statuere; f. ngn val optionem dare, praebere alicui (utrum pacem an bellum velit – valet mellan fred och krig); f. ngn en viss tid diem dicere, praescribere alicui (ante quam res perfici debeat); diem necis destinare alicui; menniskan är förelagdt en gång dö och sedan domen homini est a Deo datum (ea lege natus homo est), ut moriatur (mori debeat) et mox judicium subeat (subire); (debemur morti nos nostraque).
  2. b. = ålägga, föreskrifva: praescribere, praecipere; (om domstol) edicere; rätten förelade honom att möta trettionde dagen derefter praetor edixit, ut ad tricesimum diem adesset.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!