Förelysa: f. ngn med dygd, gudsfruktan, goda exempel virtutis, pietatis exempla, bona l. honesta exempla proponere alicui.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!