Ansvarig: auctor (= den som gör l. gjort ngt på eget ansvar – t. ex. a. utgifvare auctor, ej = scriptor, libri editi); obnoxius; vara a. för ngt för (inför) ngn rationem rei alicui reddere debere; culpam rei l. blott rem alicui praestare debere, alicui pro re obnoxium esse; onus rei gerendae sustinere; göra sig a. för ngt auctoritatem rei non defugere; onus, rem suscipere, in se recipere; culpam praestare; se obnoxium facere alicui pro aliquo (L.); göra ngn a. för ngt (om ngt som skall göras) onus imponere alicui; (för ngt gjordt) culpae, crimini dare, vertere, tribuere alicui alqd; rationem rei reposcere, repetere, exposcere ab aliquo.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!