Anstrykning:

  1. 1. handlingen: litura, circumlitio.
  2. 2. det som är anstruket:
    1. a. eg.: color inductus, illitus; pigmentum.
    2. b. bildligt = sken: species; = karakter, ton, tycke: color (oratorius, poeticus); a. af humor color urbanus, urbanitatis; får en a. af fin bildning urbanitate coloratur (oratio); hafva en a. af lärdom literis tinctum, imbutum esse.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!