Anstånd: (till Anstå 3): = uppskof: saken har a., det har a. med saken res differtur, procrastinatur, in aliud tempus rejicitur; lemna, bevilja ngn a. med en sak (med betalningen, betalnings a.) dies aliquot alicui ad solvendum prorogare (C.); diem (rei solvendae) propagare alicui (C.); spatium dare alicui; dieculam addere alicui (Ter.); moraminterponere alicui; lemna en anklagad a. hominem ampliare (C.), causam ampliare; saken tål, medgifver ej a. res differri nequit, non recipit cunctationem (L.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!