Anständighet:

  1. 1. i allm. känsla för och iakttagande af det passande l. det anständiga sjelft: decorum (= det anständiga; kan ej brukas med genitivus possessivus), decus (decus conservare, servare); decoris conservatio, jfr C. de Off. I. § 96 ff.; modestia (ibm § 142); bonus mos, mos; det hör till utvärtes a. ad honestam speciem pertinet; iakttaga yttre a. famae l. existimationi consulere; det strider mot a. indecorum est; humanitas (= folkvett; ab h-te discrepat in foro saltare); urbanitas (sällskapsvett).
  2. 2. = sedesamhet, ärbarhet, ordentligt lefnadssätt: verecundia, modestia; mores modesti, verecundi, pudici; – frugalitas; det strider mot a-ten turpe, inverecundum, flagitiosum est, abhorret a verecundia.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!