Anstöt:

  1. 1. = påstöt, första anledning till ngt: pulsus, impulsus.
  2. 2. = anfall af en sjukdom o. dyl. (se Anfall, Ansats): impetus; accessio.
  3. 3. = förargelse (i sedlig men.): gifva, väcka a. (genom seder och beteende): alqm offendere, alicui offensioni esse; res habet offensionem, odio est; taga a. af ngt offendi (moribus alicujus); offendere alqd, in aliqua re.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!