Anteckning: abstrakt: notatio, nota (särskildt om censorernes anteckningar l. anmärkningar); commentarius, -ium, [konkret, i vidsträckt betydelse = utkast till ngt, uppsats öfver ngt, anmärkningar, förklaringar till ngt: non oratio, sed c-um paulo plenius; Caesar c-os scripsit (confecit) rerum suarum; commentarii Aristotelii (till Aristoteles)]; (c-os in librum componere, Gell.; annotatio likaledes hos, Gell.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!