Antingen:

  1. 1. koordinerande: aut (– aut); vel (– vel), det förra i allm. och efter negation, det senare med bibetydelse af fritt val mellan båda alternativen (stundom närmande sig till betydelserna dels – dels, så väl – som); jfr Lat. Lex.
  2. 2. = antingen om, vare sig: sivesive: tempus veniet, sive properabis, sive retractabis.
  3. 3. i indirekta frågesatsers första led (vanligare är: om, huruvida): utrum (l. med intet ord): quaero, utrum magistratui indicet an sciens se contaminet injuriā.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!