Antal: numerus; om stort a.: vis, copia, multitudo; om närvarande personer: frequentia; utgöra ett a. af, stiga till ett a. af numero esse –; complere numerum (L navium), efficere, conficere magnum numerum.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!