Antagande:

  1. 1. ett anbuds, en lags: acceptio; comprobatio.
  2. 2. assensio (= instämmande i ngns mening); sumptio (= förutsättning); löshet, tanklöshet i antaganden, förhastade a-n levitas, temeritas assentiendi, sumendi; enligt detta a. hoc posito; dessa a-n sakna all grund haec sine certa ratione sumuntur, finguntur; = försanthållande, mening: opinio, sententia; enligt det vanliga a-t ut plerique existimant, ut vulgi opinio est.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!