Anställa:

  1. 1. ngt (en handling): facere (sementem, caedem blodbad, ludos, sacra, funus, tumultum); edere (cladem, L.); instituere (delectum, sermonem); celebrare (= fira, ludos, exsequias, nuptias, festos dies, ferias, epulas); habere (hålla – disputationem, quaestionem – undersökning –, consilium, deliberationem); parare, apparare (= göra anstalter för, convivium); efficere (nuptias alicui, rerum commutationem); agere (= förrätta, delectum, censum); procurare (sacra); – ofta sammanfattar latinet detta verb med dess objekt i ett ensamt verb: a. blodbad på l. bland fienderne hostes caedere; a. undersökning, ransakning quaerere de re, inquirere in rem; a. val af embetsmän magistratus creare; a. öfverläggning, rådplägning, förvirring, omstörtning deliberare, consultare; omnia perturbare, evertere; – ofta måste mera speciella verb användas: a. rättegång mot ngn litem intendere alicui, inferre in alqm; lege agere cum aliquo; a. senatssammanträde senatum vocare (någonstädes in locum); a. bönedag supplicare; a. begrafning funus ducere alicui; (jfr Tillställa).
  2. 2. ngn: muneri praeponere, praeficere alqm; instituere alqm (scribam, såsom –); munus, negotium deferre, mandare alicui.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!