Flytta, v. intr.: migrare, sedem l. domicilium mutare, commutare, alio transferre; transmigrare; commeare (rus ex urbe, rure in urbem; aves c-ant f. från varmare till kallare klimat och tvärtom); särskildt om tjenstefolk: dominos priores relinquere, ex alicujus famulatu (domo) abire, exire; f. bort demigrare; abire, exire; f. ifrån ett ställe, ett hus demigrare, migrare ex urbe, domo, de oppidis; f. tillsammans med ngn in eandem domum immigrare, eadem domo uti coepisse, domum communem emere l. conducere; f. för sig sjelf semigrare (a patre, C.); f. in (i ett hus) immigrare, commigrare (in domum aliquam); f. till ngn, till ett ställe immigrare in domum alicujus; demigrare, migrare alqo; f. upp, ned in superiorem, inferiorem locum, domus partem migrare; f. ut migrare (migrarunt inquilini, C.); emigrare (domo; ex agris); abire, exire (quum jam una domo capi non possint, in alias domos, tanquam in colonias, exeunt, C. de Off. § 54); f. tillbaka remigrare; f. öfver transmigrare (Athenis Romam).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!