Flytta sig: moveri (loco), cedere; stjernorna f. sig commeant, cedunt; f. dig cede!; da locum; f. sig fram (framåt), tillbaka procedere, recedere; skuggan har f-t sig en half fot framåt umbra pedem dimidium processit; f. sig undan, åt sidan secedere, summoveri; f. sig ifrån hvarandra discedere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!