Flygtigt:

  1. 1. = i förbigående, ytligt: strictim (aspicere, attingere – beröra, befatta sig med – alqd, C.); cursim (legere; arripere studium); leviter (attingere alqd, in re versari); quasi praetereuntem (aspicere, C.); negligenter, non satis accurate (politum opus).
  2. 2. = utan stadga: leviter, inconstanter; bete sig f. haud satis constanter se gerere, non satis sibi constare.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!