Flygtig:

  1. 1. = som förflygtigas, antager gasform: evanidus; vanescens; qui in vapores abit.
  2. 2. som förflyger, snabbt förgår: volucris (spes, dies, fortuna); fugax; velox; fluxus; brevis (haec omnia – allt här i verlden – fugacia et brevia sunt; vår tid här är f. volat aetas; vita humana brevis est; brevis hora några f-a stunder); vanus.
  3. 3. om personer och deras sinne m. m. = ostadig: levis, inconstans, mobilis (levis juventus; ingenium leve, mobile; animus levis, mobilis; homo levis, inconstans).
  4. 4. = ytlig, mindre sorgfällig: levis; minus accuratus; negligens; non (satis) perfectus l. perpolitus: kasta en f. blick på ngt leviter, (quasi praetereuntem) strictim aspicere (C. de Or. I. § 162); taga en f. öfversigt af ngt strictim, summatim perlustrare alqd; ett f-t arbete opus non satis accurate elaboratum, non satis perpolitum; signum non exactum, rude (Ov.).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!