Föresats: consilium; propositum; ratio; voluntas; fast f. firma voluntas; vacker f. honestum consilium, honesta ratio; fatta en f. sibi proponere alqd (jfr Föresätta sig); verkställa sin f. perficere, peragere id, quod sibi proposuit, quod animo habebat l. agitabat; det är min f. att gå cogito, in animo habeo, sententia est, statui, decrevi, volo ire, (iturus sum); det är min fasta f. certum est (stat mihi), mihi deliberatum ac constitutum est facere alqd; förändra f. mentem, voluntatem, consilium mutare; döden gjorde hans f. om intet mors ejus consilium peremit; med f. consulto; utan f. imprudenter (vanligen: med, utan afsigt, se detta ord).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!