Förehålla:

  1. a. i allm.: ostendere (alicui belli asperitatem, Sa.); ostentare (= förespegla); monstrare (alicui alqd); monere, admonere alqm de re, quid sit; f. ngn hans pligter alqm monere, quid faciat; docere (= undervisa om; f. ngn det onyttiga i en sak docere alqm, quam inutile sit).
  2. b. f. (= förebrå) ngn hans fel: exprobrare alicui peccata, vitia; alicujus temeritatem, ignaviam accusare, incusare.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!