Förehafvande: suscepta res; susceptum negotium, consilium; propositum; inceptum; institutum; jag önskar dig lycka till ditt f. opto, ut incepta tibi prospere succedant l. cedant; afstå ifrån sitt f. a proposito desistere; institutum, propositum omittere; stå fast vid sitt f. in suscepto consilio perstare, perseverare.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!