Stånd:

 1. 1. (stående, i mots. till vikande): hålla s. stare (non stetit solum, sed etiam – Romanum pepulit, L. II. 6; pugna iis constabat, id. I. 30); hålla s. (i inkoativ mening), fatta s. sistere, resistere (r. atque pugnam iterare, L. I. 12); hålla s. mot fienden hostem, impetum hostium sustinere.
 2. 2. = bestående, (tillvaro): bringa till s. conficere; efficere; komma till s. confici; perfici; geri; en drabbning kom till s. ad pugnam ventum est; fred kom till s. pax composita, confecta est; det var han som bragte freden till s. ejus operā maxime pax composita est.
 3. 3. = skick (sakers); pregnant = godt skick: (status; condicio); vara i godt s. bene paratum, comparatum, instructum (affectum, constitutum) esse; vara i brukbart, obrukbart s. ad usum habilem, inhabilem esse; jfr det vanligare Skick; – sätta i s. reficere, restituere; reparare; hålla i s. servare, conservare.
 4. 4. s. att, till att –: (facultas); vara i s., ur s. posse, non posse; ur s. att tala, att styra sig sjelf infans; sui impotens; ur s. att bära bördan oneri impar; vara ur s. att betala solvendo non esse; sätta i stånd att – ita afficere, instruere, juvare, exercere o. s. v., ut possit (corpus ita afficiendum est, ut possit rationi parēre, C.); sätta ngn i s. att betala pecuniā juvare, instruere, ut aes alienum solvere possit.
 5. 5. samhällsställning, samhällsklass:
  1. a. i allm.: condicio (ställning med afseende på frihet l. ofrihet – servorum condicio infima est); sors, fortuna (vilkor i allm.); locus (s. i abstrakt mening med afs. på högre och lägre klass af medborgare); ordo (= klass i abstrakt och i kollektiv mening); (dignitas, fastigium värdighet, rang); befinna sig i slafstånd, i fritt s. servum esse l. servire; in famulatu esse; liberum esse (condicione, statu); högre, lägre s. superior, inferior ordo (i-is ordinis amici, C. de Am. 69); vara öfver ngn i s. loco, dignitate superare alqm (ibdm 71; viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re extremi primorum, extremis usque priores, Hor. Ep. II. 2. 202); många menniskor af hvarje s. multi cujusque ordinis homines; skilnader i s. discrimina dignitatis (L. I. 42); man af ringa s. homo tenuis, h. ignobilis loco (T. Ann. I. 3); man af s. homo nobilis, illustris; född af ringa, högt, adeligt o. s. v. stånd ignobili, obscuro, honesto, nobili loco (genere) natus, ortus; taga en hustru som är öfver ens s. non suae sortis uxorem, u-m nobiliorem quam pro suo ordine ducere; gifta sig in i ett högre s. in superiorem ordinem innubere; – senators-, riddareståndet (i Rom) ordo senatorius, ordo equester, men det patriciska, plebejiska ståndet = patres, plebs; (jfr lex Julia de ordinibus maritandis).
  2. b. stånd, pl. ständer i. e. stånd ss. riksförsamling: ordines regni, imperii.
 6. 6. äkta s.: inträda i ä. s-t uxorem ducere; nubere (om qvinna).
 7. 7. marknadsstånd: taberna.
 8. 8. växtstånd: planta; stirps; frutex (buskstånd).
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!