Reda sig:

  1. 1. r. sig från ngt: se expedire l. explicare alqa re (difficultatibus, negotiis).
  2. 2. absolut:
    1. a. om person: rem (satis) bene gerere; negotium expedire; rei, muneri suo, in munere satis facere; han kan ej r. sig quo se vertat, nescit; difficultatibus se expedire nequit; stundom = berga sig: vitam tolerare.
    2. b. om sak: explicari, expediri.
  3. 3. r. sig till ngt: parare, apparare alqd (t. ex. fugam, bellum); se parare, se instruere ad alqam rem; han r-r sig till att resa, svara profectionem parat; responsurus est.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!