Redigera: concipere (uppsätta); edere (utgifva).

  1. (Kommentar) Även "recognosco", "recenseo".
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!