Reda, adj.:

  1. a. r. penningar: pecunia praesens, pecunia numerata; betala i r. penningar pecuniam numerare, praesentem solvere; hafva ngt i r. penningar in numerato l. numeratum habere alqd.
  2. b. hafva ngt på r. händer (fötter): expeditum, paratum habere alqd; hans affärer äro på r. fötter ejus rationes bene constitutae sunt.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!