Reda, v.: expedire, explicare (rem, rationem, quaestionem, negotium en sak, ett förhållande, en fråga, en affär); solvere, exsolvere (captiosas interrogationes, C.); enodare (aenigma); extricare (Pt.); svår att r. impeditus; difficilis ad explicandum; r. in, till, ut se Inreda, Tillreda, Utreda.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!