Reda, f.:

  1. 1. reda = ordning, redighet: ordo; explicatio (mira in disserendo c., C.); bringa r. i ngt explicare, ordinare alqd; det saknas r. i hans föredrag perturbate, confuse loquitur; uttrycka sig med r. explicate, disposite, distincte loqui; det är r. med honom sibi constat; is est, cui te l. tua recte committere possis; det är ingen r. med honom levis, varius, inconstans est; (nil aequale in illo est, Hor.); negligentissimus est.
  2. 2. vara redo: paratum, promptum esse; göra sig r. se parare; göra sig r. till ngt rem parare.
  3. 3. reda, redo = räkenskap: göra reda l. redo för ngt rationem reddere alicujus rei; rem explicare (utveckla, utreda en sak); fordra, vara skyldig redo rationem exposcere, debere; göra sig r. för en sak explicare rem; mente complecti (rei magnitudinem, C. de Or. I. § 19).
  4. 4. reda = (redig) kunskap: (söka att) taga r. på en sak in rem inquirere; de re quaerere; rem cognoscere; få r. på ngt alqd, quid sit, quid in re sit cognoscere; comperire (spörja); invenire, reperire (finna, inse); hafva r. på en sak rem nosse, cognitam, perspectam habere; icke hafva r. på – ignorare; nescire; hafva r. på sig:
    1. a. = hafva sans: mente constare.
    2. b. quo loco sit ipse, sint res, rationes suae, non ignorare.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!