Realia: = den saklige delen af hvad som hörer till filologisk interpretation: historiae; historice, Qu. I. 4. 4; 8. 18; 9. 1 (mots. verba; ratio loquendi).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!