Realisera:

  1. 1. i allm. = förverkliga: ad effectum perducere; r. sin förhoppning spes ratas efficere; r. ett löfte promissum facere, solvere; min förhoppning är r-ad evenit id, quod speraveram.
  2. 2. r. sin förmögenhet: bona vendere.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!