Raskt:

  1. 1. i allm. = flinkt (och kraftigt): cito; celeriter (incedere, ire; percipere; respondere); prompte (eloqui; labores suscipere); strenue (agere; arma capere); fortiter (pugnare); arbetet går r. undan celeriter procedit (sub manus, Pt.), perficitur negotium.
  2. 2. allt för r., obetänksamt: calide (consilium capere); audacter, non satis considerate (judicare de alqa re).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!