Rask:

 1. 1. i blott kroppslig mening:
  1. a. = snabb, flink: celer (c. incessus, motus; mots. tardus); agilis; citus; pernix, velox; r-t föredrag citata pronuntiatio; r. häst equus pernix, velox.
  2. b. = frisk, sund, lifskraftig, rörlig: sanus; vegĕtus; fortis, valens; vigens; vara, blifva r. valere, convalescere; r. ålderdom viridis senectus; r. pojke puer fortis, valens; vara r. för sina år plus quam pro aetate vigere; ultra aetatis sortem vigere.
 2. 2. i sinne och handling:
  1. a. i allm.: celer (oderuntsedatum celeres, Hor.); fortis (duktig, oförfärad, mots. ignavusfortis arator, f. miles); strenuus (slink, sträfsam – strenua nos exercet inertia, Hor.; s. miles, mercator; linguā magis quam manu strenuus); promptus (r. till ngt; flink och färdig; företagsam – mots. segnis, cunctabundus; ad pugnandum, ad rem gerendam p.; consilio et manu p.); impiger (oförtruten); acer (= energisk; Jugurtha vir a., Adherbal quietus et imbellis); alacer (hurtig; puer, miles); navus, industrius (= företagsam, driftig); – r-t beslut celere, promptum consilium; r. handling strenua actio; industria.
  2. b. med bibetydelse af obetänksam, förhastad; calidus (reperias multos, quibus periculosa et calida consilia quietis et cogitatis splendidiora et majora videantur, C. de Off. I. § 82); audax; non satis consideratus; praeceps.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!