Raskhet:

  1. 1. = kroppslig rörlighet l. kraftighet: celeritas (incessūs); velocitas, pernicitas (equi); vigor (aetatis); viriditas (senectutis).
  2. 2. r. i sinne och handling: celeritas (flinkhet, liflighet – celeritas respondendi, lacessendi, intelligendi – i svar, angrepp, uppfattning); strenuitas (sträfsamhet – poet.); fortitudo (mod, tapperhet); alacritas (friskt mod, hurtighet); industria (drift, uthållighet i handling, C. de Off. I. § 36).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!