Real:

  1. 1. i allm. = verklig: verus.
  2. 2. = som användes l. kan användas i det verkliga (praktiska) lifvet: qui ad usum transfertur, qui in vita tractatur; ad vitam utilis.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!