Berättare: = som eger förmåga att berätta: narrator (natura fingit homines et creat – n-es facetos adjuvante voltu et voce et ipso genere sermonis).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!