Beröfva:

  1. 1. i allm.: privare alqm alqa re; eripere, adimere, detrahere, auferre alicui alqd.
  2. 2. särsk.: b. ngn hans förmögenhet bonis evertere, exuere alqm; b. ngn hans kläder veste exuere, nudare, spoliare alqm; b. ngn hans goda namn och rykte alicujus existimationem violare, laedere; famam exstinguere (L.); infamia aspergere, infamare alqm; b. ngn hans värdighet, embete dignitate spoliare, de gradu dignitatis demovere, loco (centurionem), senatu movere alqm; b. ngn hans föräldrar, barn, skydd o. s. v. parentibus, liberis, praesidio orbare alqm; b. ngn sitt (subjektets) skydd, stöd destituere alqm (destitutus amicorum consiliis); b. ngn modet alicujus animum frangere, debilitare; b. ngn hoppet spem praecludere, praecidere, eripere alicui, spe dejicere, de spe depellere alqm; b. ngn ngt, som han väntar, besvika ngn på ngt fraudare alqm alqa re; de consulatu dejicere (ett konsulat som ngn söker) alqm; vara b-d carere, vacare, privatum esse o. s. v.; b-d sina lemmars, sinnens, sitt förstånds bruk membris captus, debilis; mente captus.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!