Beräknande: (= till hvars natur l. väsende det hör att beräkna): providens, providus, prudens, sagax; i egennyttig afsigt: callidus; b. klokhet sagacitas, callida prudentia, calliditas.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!