Berykta:

  1. 1. b. ngt ut (gammaldags = utsprida): vulgare, divulgare rem; efferre alqd; rumoribus ferre.
  2. 2. = utsprida dåliga rykten om ngn: rumoribus infamare alqm; graves rumores spargere, differre de alqo.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!