Beräknad: (i allm. ss. particip. till beräkna, se detta ord) = afsigtlig, öfverlagd: cogitatus, meditatus; compositus; quaesitus, exquisitus; väl b. callidus.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!