Jemnvigt:

  1. 1. eg.: ponderum aequitas l. aequalitas (natura partes suas velut in ponderibus constitutas examinat, ne portionum aequitate turbata mundus praeponderet – att ej j-n må störas och verldsbyggnaden luta –, Sen. Qu. Nat. III. cap. 10); par momentum (pari momento libratum esse = vara, stå i j., i motsats till in alteram partem propensum esse, Col. III. 20. 4); paria pondera (paribus ponderibus examinatum esse, C. Tusc. I. § 43); aequilibrium, aequilibritas [dessa ord betyda i och för sig vågskålarnes jemnhöjd l. vågens jemna ställning; men det förra brukas af Seneca i betydelsen jemnhöjd (nivå) i allm.; det senare är af Cicero bildadt för att motsvara gr. ἰσονομία = aequalis tributio, proportionerlig fördelning (C. de Nat. Deor. I. § 50, 109) och förekommer eljes icke i literaturen]; hålla i j. (ponderibus) librare (quibus ponderibus terra librata sit, C. Tusc. V. § 69); hålla sig i j. se librare (aves lapillo, Pn.; pari momento libratum se sustinere); sua vi nutuque teneri (C. de Or. III. § 178); stare libratum l. libramento (Sen. Nat. Qu. III. c. 29); hålla j-n se sustinere; förlora j-n (taga öfverbalansen) prolabi, inclinare (inclinato corporis pondere procidere l. prolabi).
  2. 2. i oeg. men.:
    1. a. sinnets j.: animi aequitas; (aequus animus; aequa mens); constantia; (quanta probitas in ore! quam pari libra gravitas comitasque – hvilken j. af – l. emellan – allvar och vänlighet, Pn. Ep. IX. 9); förlora sinnets j. perturbari; (tumultuantem) de gradu dejici (C. de Off. I. § 80); non servare constantiam, aequam mentem; återvinna j-n se colligere; (dissipatas animi partes in suum locum cogere, C. Tusc. IV. § 78).
    2. b. i allm.: j. i styrka, i förhållanden: paria (contrariis in partibus) momenta (rationum inveniuntur – de olika skälen l. partierna hålla hvarandra j-n – C. Acad. I. § 45); temperamentum, temperatio (opus est inter has tam diversas inaequalitates magno temperamento – sorgfällig j. –, quod in corporibus quoque nostris desideratur, quorum bona valetudo calidi et frigidi, humidi et aridi, densi et rari certo et quasi examinato modo continetur – beror på ett bestämdt och liksom afvägdt förhållande emellan d. v. s. på j. emellan det kalla och varma o. s. v., Col. l. c.); vara i j. med hvarandra inter se pares esse; (alterum altero) compensari; (jfr Törneros-Ljungberg).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!