Jern: ferrum (så väl om ämnet i och för sig, som om vapen, redskap af j.); glödande j. candens ferrum; slå i j. vinculis (ferreis) onerare, vincula injicere alicui; hård som j. ferreus; – ordspråk: smida medan j-t är varmt velis uti; vento opportuno, secundo uti, non deesse; occasionem oblatam non dimittere; hafva många j. i elden multis simul negotiis distringi.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!