Jemnt:

  1. 1. i kroppslig men.: aequaliter (collis a. declivis); pariter (cum – j. med –).
  2. 2. = lika (på flera sidor): pariter, aequaliter (nostra benevolentia benevolentiae amicorum a. pariterque respondeat); aequabiliter (distribuere – dela j. – praedam); dela j. sins emellan aequas partes sumere.
  3. 3. = stadigt, harmoniskt, proportionelt: aequaliter (ingredi); constanter, aequabiliter (a. fusum per omnem orationem).
  4. 4. = ständigt: perpetuo (p. aegrotabat); semper.
  5. 5. = precist, noga, nätt och jemnt; om tid just: admodum (a. D equites; exacto a. mense Februario); modo (om tid; m. veneram jag var nätt och j. framkommen); commode (emerseram c.); stundom är j. och nätt = vix; oftare kan jemnt gifvas med ipse (decem ipsi dies = j. tio dagar).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!