Jo:

  1. 1. i bekräftande svar på en nekande eller med tvifvel framstäld fråga: immo, immo vero (jo visst, visserligen); vero; (non igitur patria praestat omnibus officiis? Immo vero: sed ipsi patriae conducit pios habere cives in parentes, C. de Off. III. § 90; tu igitur nihil vides? Ego vero a porta Esquilina video villam tuam, C. de Or. II. § 276).
  2. 2. i svar på jakande (äfven af den talande sjelf uppkastad) fråga: nempe, nimirum (med bibetydelse af sjelfklarhet); quid ergo tulit (innehöll hans motion)? N. ut quaereretur (jo, att undersökning skulle anställas); nempe incomposito dixi pede currere versus, Hor. Sat. I. 10. 1); etiam (novi tibi quidnam scribam? Etiam: Messala domum Autronianam emit, C. Ep. ad Att. I. 13); – äfven med andra vändningar: quid agis? (huru mår du?). – Non male (å jo! jo men!); potesne dicere, quis hic habitet? Dicam: senex avarus; – ecquid puer in literis profecit? Sane.
  3. 3. jo, jo jo (i ironisk och hånfull mening): scilicet; nempe; vero: jo han skall göra det scilicet ille faciet!; jo det var en hygglig karl egregium vero virum!
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!