Lewis & Short

Parsing inflected forms may not always work as expected. If the following does not give the correct word, try Latin Words or Perseus.

tollo, sustŭli, sublātum, 3, v. a. (perf. tollit, Pers. 4, 2: tollisse, Dig. 46, 4, 13) [root Sanscr. tul-, tulajāmi, lift up, weigh; Gr. ταλ-, τελ, in τλῆναι, τάλαντον; cf.: tuli, tlātus (latus), tolerare], to lift or take up, to raise, always with the predom. idea of motion upwards or of removal from a former situation.

 1. I. To lift up, raise up, elevate, exalt, etc. (syn.: effero, elevo).
  1. A. Lit.
   1. 1. In gen.: unus erit quem tu tolles in caerula caeli templa, Enn. ap. Varr. L. L. 7, § 6 Müll. (Ann. v. 66 Vahl.): pileum ad caelum tollit, Plaut. Fragm. ap. Non. 220, 15: fulgor ibi ad caelum se tollit, Lucr. 2, 325; for which also: aliquem tollere in caelum, Cic. Phil. 11, 10, 24: quem (Herculem) in caelum ista ipsa sustulit fortitudo, id. Tusc. 4, 22, 50; id. Rep. 1, 16, 25: tollam ego ted in collum, Plaut. Bacch. 3, 6, 42: Phaëthon optavit, ut in currum patris tolleretur: sublatus est, Cic. Off. 3, 25, 94; cf. id. N. D. 3, 31, 76: aliquem in equum, id. Deiot. 10, 28: quos in crucem sustulit, id. Verr. 2, 1, 3, § 7: aliquem in crucem, id. ib. 2, 1, 5, § 13: aquila in sublime sustulit testudinem, Phaedr. 2, 6, 4: in arduos Tollor Sabinos, Hor. C. 3, 4, 22 et saep.: ut me hic jacentem aliquis tollat, Plaut. Ps. 5, 1, 2; so, jacentes, id. Most. 1, 4, 17: mulum suum tollebat Fufius, lifted up, raised up, Varr. ap. Plin. 7, 20, 19, § 83: nequeo caput tollere, Plaut. Truc. 2, 6, 45: sustulimus manus et ego et Balbus, Cic. Fam. 7, 5, 2: manus, id. Verr. 2, 4, 3, § 5: gradum, Plaut. Bacch. 3, 6, 6: scorpius caudā sublatā, Lucil. ap. Non. 385, 31: lubrica convolvit sublato pectore terga (coluber), Verg. A. 2, 474: terrā, Ov. M. 15, 192: de terrā, Cic. Caecin. 21, 60: se tollere a terrā, id. Tusc. 5, 13, 37: ignis e speculā sublatus, id. Verr. 2, 5, 35, § 93.
   2. 2. In partic.
    1. a. Tollere liberos, to take up, i. e. to accept, acknowledge; and so, to raise up, bring up, educate as one’s own (from the custom of laying new-born children on the ground at the father’s feet; cf. suscipio): quod erit natum, tollito, Plaut. Am. 1, 3, 3: puerum, id. Men. prol. 33; Enn. ap. Cic. Div. 1, 21, 42 (Trag. v. 67 Vahl.): natum filium, Quint. 4, 2, 42: nothum, id. 3, 6, 97: puellam, Ter. Heaut. 4, 1, 15; cf. id. And. 1, 3, 14.
     Also of the mother: si quod peperissem, id educarem ac tollerem, Plaut. Truc. 2, 4, 45.
     1. (β) Transf., in gen., to get, beget a child: qui ex Fadiā sustulerit liberos, Cic. Phil. 13, 10, 23: decessit morbo aquae intercutis, sublato filio Nerone ex Agrippinā, Suet. Ner. 5 fin.
    2. b. Nautical t. t.: tollere ancoras, to lift the anchor, weigh anchor; esp. in part. pass.: sublatis ancoris, Caes. B. G. 4, 23; id. B. C. 1, 31; Liv. 22, 19, 6.
     1. (β) Transf. out of the nautical sphere, to break up, proceed: si vultis ancoras tollere, Varr. R. R. 3, 17, 1.
    3. c. To build, raise, erect: tollam altius tectum, Cic. Har. Resp. 15, 33: si juxta habeas aedificia, eaque jure tuo altius tollas, Dig. 39, 2, 26.
    4. d. To take on board, carry, of vessels or vehicles: navem, metretas quae trecentas tolleret, parasse, Plaut. Merc. 1, 1, 75: naves, quae equites sustulerant, Caes. B. G. 4, 28: altera navis ducentos ex legione tironum sustulerat, id. B. C. 3, 28; Auct. B. Afr. 54: tollite me, Teucri, Verg. A. 3, 601: ut se sublatum in lembum ad Cotym deveheret, Liv. 45, 6, 2: Maecenas me tollere raedā vellet, Hor. S. 2, 6, 42: Talem te Bacchussustulit in currus, Ov. A. A. 3, 157.
  2. B. Trop.
   1. 1. To raise, lift, lift up, elevate, set up, etc.: tollitur in caelum clamor exortus utrimque, Enn. ap. Macr. S. 6, 1 (Ann. v. 422 Vahl.): clamorem in caelum, Verg. A. 11, 745: clamores ad sidera, id. ib. 2, 222; cf.: clamor magnus se tollit ad auras, rises, id. ib. 11, 455: clamor a vigilibus tollitur, Cic. Verr. 2, 4, 43, § 94: clamorem, Flor. 3, 8, 6: cachinnum, Cic. Fat. 5, 10: risum, Hor. A. P. 381: litterulae meae tui desiderio oblanguerunt: hac tamen epistulā oculos paulum sustulerunt, have opened their eyes again, have reanimated them, Cic. Fam. 16, 10, 2.
    Esp. with animos: ne in secunda tollere animos et in mala demittere, to elevate, Lucil. ap. Non. 286, 6: animos, Plaut. Truc. 2, 8, 10; Ter. Hec. 3, 5, 57: animos alicui, to raise, excite, animate, Liv. 3, 67, 6: nec dubium est quin omnis Hispania sublatura animos fuerit, id. 35, 1, 3; opp. abicere animos, Sen. Ben. 3, 28, 7: aliquid dicendo augere et tollere altius (opp. extenuare et abicere), Cic. de Or. 3, 26, 104: ad caelum te tollimus verissimis ac justissimis laudibus, id. Fam. 15, 9, 1: monumentum illud, quod tu tollere laudibus solebas, id. Att. 4, 16, 8 (14): nostras laudes in astra, id. ib. 2, 25, 1: Daphnim tuum ad astra, Verg. E. 5, 51: tergeminis tollere honoribus, Hor. C. 1, 1, 8: vos Tempe tollite laudibus, id. ib. 1, 21, 9 (cf. also Brut. ap. Cic. Fam. 11, 20, 1; v. infra, II. A. 2.): supra modum se tollens oratio, Quint. 4, 2, 61; cf.: se eadem geometria tollit ad rationem usque mundi, id. 1, 10, 46; 1, 2, 26: amicum Tollere (i. q. consolari), to cheer up, console, Hor. S. 2, 8, 61.
   2. 2. To take on one, assume, bear, endure: providere non solum quid oneris in praesentia tollant, Cic. Verr. 2, 3, 1, § 1: at Apollodorus poenas sustulit, id. N. D. 3, 33, 82.
 2. II. To take up a thing from its place, to take away, remove, to bear or carry away, make way with, take away with one (syn.: aufero, adimo).
  1. A. Lit.
   1. 1. In gen.: frumentum de areā, Cic. Verr. 2, 3, 14, § 36: solem e mundo tollere videntur, qui amicitiam e vitā tollunt, id. Lael. 13, 47: ut aliquis nos deus ex hac hominum frequentiā tolleret, id. ib. 23, 87: simulacra ex delubris, id. Div. in Caecil. 1, 3; so, pecunias e fano, Caes. B. C. 3, 105: sphaeram ex urbe (Syracusis), Cic. Rep. 1, 14, 21: praedam, Caes. B. G. 7, 14: posita, id. ib. 6, 17: patinam, Hor. S. 1, 3, 80; cf.: his sublatis, id. ib. 2, 8, 10: mensam tolli jubet, Cic. Pis. 27, 67: me per hostes Denso paventem sustulit aëre, Hor. C. 2, 7, 14: jubet sublata reponi Pocula, Verg. A. 8, 175: cuncta, id. ib. 8, 439: tecum me tolle per undas, id. ib. 6, 370: me quoque tolle simul, Ov. M. 11, 441: tollite me, Libyes, comitem poenaeque necisque, Sil. 6, 500.
   2. 2. In partic.
    1. a. Pregn., to take off, carry off, make away with, to kill, destroy, ruin, etc.: aliquem de medio, Cic. Rosc. Am. 7, 20: aliquem e medio, Liv. 24, 6, 1: aliquem ferro, veneno, Cic. N. D. 3, 33, 81: Titanas fulmine (Juppiter), Hor. C. 3, 4, 44: quem febris una potuit tollere, Lucil. ap. Non. 406, 25: me truncus illapsus cerebro Sustulerat, nisi, etc., Hor. C. 2, 17, 28: tollet anum vitiato melle cicuta, id. S. 2, 1, 56: sorbitio tollit quem dira cicutae, Pers. 4, 2: majores nostri Carthaginem et Numantiam funditus sustulerunt, laid waste, Cic. Off. 1, 11, 35: ademptus Hector Tradidit fessis leviora tolli Pergama Graiis, Hor. C. 2, 4, 11.
     In a play with I. B. supra: te dixisse, laudandum adulescentem (Caesarem), ornandum, tollendum, Brut. ap. Cic. Fam. 11, 20, 1; cf.: se non esse commissurum, ut tolli posset, id. ib. 11, 20, 1.
    2. b. Milit. t. t.: tollere signa, to break up for marching, to decamp, Caes. B. C. 2, 20; Auct. B. Alex. 57, 1.
  2. B. Trop., to do away with, remove; to abolish, annul, abrogate, cancel (very freq., esp. in Cic.; syn.: oblittero, aboleo): rei memoriam tollere ac delere, Cic. Quint. 21, 70; cf. metum, id. Rosc. Am. 2, 6: sublatā benevolentiā amicitiae nomen tollitur, id. Lael. 5, 19; cf.: maximum ornamentum amicitiae tollit, qui ex tollit verecundiam, id. ib. 22, 82: dubitationem, id. Rep. 1, 7, 12: errorem, id. ib. 1, 24, 38: librariorum menda, id. Att. 13, 23, 2: ut id nomen ex omnibus libris tollatur, id. ib. 13, 44, 3: legem, id. Leg. 2, 12, 31: veteres leges novis legibus, id. de Or. 1, 58, 247: dictaturam funditus ex re publicā, id. Phil. 1, 1, 3: sublato Areopago, id. Rep. 1, 27, 43: deos, to deny the existence of, id. N. D. 1, 30, 85; id. Ac. 2, 11, 33: diem, to consume in speechmaking, id. Leg. 3, 18, 40; id. Dom. 17, 45: morbus facile tollitur, is removed, Cels. 2, 14; 4, 18; so, dolores et tumores, Plin. 26, 12, 75, § 122: foeditates cicatricum maculasque, id. 33, 6, 35, § 110: muliebrem luctum, Hor. Epod. 16, 39: querelas, id. Ep. 1, 12, 3.
   Hence, sublātus, a, um, P. a. (acc. to I. B.), elated, proud, haughty (rare): quo proelio sublati Helvetii, Caes. B. G. 1, 15: hac victoriā, id. ib. 5, 38: quibus omnibus rebus, id. B. C. 2, 37: rebus secundis, Verg. A. 10, 502: gloriā, Tac. A. 13, 11 et saep.: fidens magis et sublatior ardet, Ov. Hal. 54.
   Adv.: sublātē, highly, loftily.
   1. * 1. Lit.: Nilus diebus centum sublatius fluens, minuitur postea, higher, Amm. 22, 15, 12.
   2. 2. Trop.: sublate ampleque dicere (opp. attenuate presseque), loftily, with elevation, Cic. Brut. 55, 201: sublatius dicere, more proudly, id. Dom. 36, 95: sublatius insolescentes, Amm. 15, 12, 1.