Sedan:

  1. 1. adv.:
    1. a. i allm.: post, postea (med afseende på förfluten tid), deinde, mox, tum [ofta i motsats till ett primo = först, i början, primum = för det första, först i ordningen: primo pauca de literis (colloquebamur), deinde Torquatus –, C. de Fin. I. § 14; oratorem celeriter complexi sumus, neque eum primo eruditum –, post autem eruditum, C. Tusc. I. 5; primum est de honesto, tum de utili, post de eorum comparatione disserendum, C. de Off. I. § 10; paulum severae Musa tragoediae desit theatro: mox, ubi publicas res ordinaris, grande munus Cecropio repetes cothurno, Hor. Carm. II. 1].
    2. b. för – sedan (se’n): abhinc; ante; för tre år s. abhinc tres annos l. ante hos (illos) tres annos; allt s. usque ab illo tempore; långt s. multo post.
  2. 2. prepos.: post; ab; ex; s. dess ex illo tempore; detta har jag kunnat s. min barndom haec usque a pueritia l. haec a puero scio; knappt ett år hade förgått s. vårt samtal vix annus intercesserat a sermone nostro, C.
  3. 3. konj.: postquam; posteaquam; ut; cum (se Gramm.); dagen s. detta skett postero die, quam haec erant acta; det är 7 år, sedan jag såg honom septem anni sunt, cum eum nunquam video l. his septem annis eum nunquam vidi; det är ej ännu 7 år, s. Pisos motion om prejningar väcktes nondum septem anni sunt, cum derepetundis L. Pisonis lata lex est (C. de Off. II. § 75); s. Tullus dött, kom det åter till riksföreståndareskap mortuo Tullo res ad interregnum rediit; s. han dött, prisades han mortuuslaudabatur.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!