Se:

 1. I. intr.: videre; cernere (urskilja); prospicere (se framför sig); aspicere (= se åt ett håll):
  1. 1. absolut l. med adverbiala bestämningar:
   1. a. eg. = kunna se: [videntem (med seende ögon) perire]; integris oculis esse; se på l. med båda ögonen utroque oculo bene uti; se skarpt acriter cernere (acutum cernere, Hor.): se dåligt hebeti visu esse; caecutire; icke se väl med venstra ögat sinistro oculo non satis bene uti; se långt longe prospicere; så långt man kan se quam longissime prospici potest l. conspectum oculi ferunt; se hit huc aspice! huc oculos verte; se här ecce!; se här är jag en ego!; se l. ser du (ser du icke?) videsne? (videtisne?); ser du, hur han rodnar videsne, ut erubescat?
   2. b. oeg. = inse, märka: videre; intelligere; sentire; häraf kan man se hinc apparet, perspici potest, cernitur; se på ngn, att han är ledsen ex alicujus vultu cernere, intelligere eum tristem esse, tristitiam conjicere.
  2. 2. med partiklar:
   1. a. se bort:
    1. α. eg.: oculos avertere, alio vertere.
    2. β. oeg.: se bort från ngt (animum avertere a re); discedere a re (C. de Off. I. c. 16); mittere, praetermittere alqd; rationem alicujus rei non habere.
   2. b. se efter:
    1. α. = med blicken följa: oculis sequi.
    2. β. = undersöka: videre (se efter, om, att – videre, sitne alqd, ut l. ne sit alqd).
    3. γ. = hafva tillsyn med, vårda: tueri.
   3. c. se framför sig: prospicere.
   4. d. se sig före: providere; cavere, ne –.
   5. e. se förbi: oculos tendere ultra alqd.
   6. f. se igenom:
    1. α. eg.: perspicere; oculis penetrare alqd.
    2. β. = genomögna ngt: oculis perlustrare, percurrere alqd.
    3. γ. se genom fingren med ngn: indulgere alicui, vitiis alicujus; connivere in (peccatis).
   7. g. se in: introspicere.
   8. h. se ned: despicere; vultum, oculos demittere; vultum solo defigere, oculos solo fixos tenere; se ned på ngn l. ngt despicere alqm alqd; alqd infra se putare.
   9. i. se om –:
    1. α. se sig om: respicere.
    2. β. se sig om efter ngt: circumspicere alqd.
    3. γ. se om ngn = besöka ngn: visere, invisere alqm.
    4. δ. se om ngt: tueri alqd.
   10. j. se sig omkring: circumspicere.
   11. k. se på:
    1. α. i allm.: videre, aspicere, contemplari, intueri alqd; har man sett på maken ecquid unquam simile vidisti l. vidimus?; ser man på ecce tibi.
    2. β. se på = göra afseende på: rationem habere alicujus rei; sequi (opportunitatem rei, C.); moveri, duci alqa re; se på styfvern pecuniae parcere; i allt se på fäderneslandets bästa ad patriae salutem omnia referre, omne consilium dirigere; (omnia ejus consilia salutem patriae spectant.
   12. l. se till:
    1. α. eg.: aspicere, intueri alqd, alqm.
    2. β. se i nåd till ngn: respicere alqm; aequis oculis aspicere alqm.
    3. γ. se till = hafva tillsyn med l. vårda: tueri, curare alqm, alqd.
    4. δ. = sörja för, akta: videre ut, ne (ne quid detrimenti capiat resp.); cavere, ne –.
   13. m. se upp:
    1. α. absolut: suspicere; oculos tollere; dispicere.
    2. β. se upp på ngn: suspicere alqm.
   14. n. se ut:
    1. α. = blicka, titta ut: prospicere (per fenestram).
    2. β. = hafva ett utseende: alqa facie, specie esse; han ser godt, bra ut: honesta, decora specie est; se glad, dyster ut laeto, tristi vultu esse; han ser ut, som han vore död mortui speciem habet; mortuus esse videtur; det ser ut, som han skulle komma sig spes videtur esse, fore ut convalescat; det ser ut till krig bellum instare, imminere videtur; est, cur metuas, ne bellum habeamus.
   15. o. se åt: videre (num, ne – om, att icke).
   16. p. se öfver (mönstra, granska): (oculis) percurrere, perlustrare; lustrare; recensere.
 2. II. tr.:
  1. 1. eg. och i allm.: videre; cernere; aspicere; conspicere (se med förvåning l. beundran); contemplari (betrakta); visere (gå att se; betrakta); värd att se conspiciendus; dignus, qui conspiciatur; det låter se sig haud malum est; non indignum est, quod visatur; skön, ädel att se honestus, pulcher visu; icke vilja se ngn för sina ögon alqm (coram) aspicere nolle; se ngn rätt i synen rectis oculis, adversum aspicere alqm; se ngn på ryggen aversum videre alqm; se ngn öfver axeln despicere alqm; se ngn komma alqm venientem videre.
  2. 2. = märka, inse: videre; sentire; intelligere.
  3. 3. se ngn hos sig, se ngn på ngt: invitare alqm alqa re; domo excipere, recipere alqm.
  4. 4. låta se = visa: ostendere; låta ngn se sitt ädelmod liberalitate uti; liberalitatem praebere, praestare alicui.
  5. 5. se, få se = upplefva: videre; han hade sett Trojas tider Troica tempora viderat; han har sett bättre tider aliquando meliore fortuna usus est; den som lefver, får se – qui vivet, videbit.
  6. 6. se ngt gerna: probare alqd; gaudere, laetari alqa re (bonis amici); jag skulle hellre se att du komme hit malim huc venias; ogerna se ngt aegre, moleste, indigne ferre alqd; maerere alqa re (incommodis amici); nolle alqd.
  7. 7. se tiden an: exspectare.
  8. 8. se ut = utse: eligere.
 1. (Kommentar) Sven Lundström stryker "ut l. ne sit alqd" under I 2 b β.
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!