Se sig: se sig ensam solum se relictum videre; – ofta återgifves det med ett passivt l. intransitivt verb: se sig beröfvad, se sig utan ngt privari, carere alqa re.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!