Hjelp: auxilium; opis (blott i ack., dat., gen. i uttryck sådana som opem ferre, portare alicui = bringa h.; ope alicujus med ngns h.); praesidium (skydd för ngn l. emot ngt); subsidium (h. i brist l. fara, undsättning); remedium (= h. mot ngt); medicina (= botemedel); adjumentum (= hjelpmedel för vinnande af ett ändamål), salus (= räddning); det finnes ingen h. nulla salus l. medicina, nulla spes (salutis) est; res sisti non potest; komma ngn till h. auxilio venire (accurrere, advolare) alicui; succurrere, subvenire alicui; bringa ngn h. opem ferre alicui; salutem dare alicui, conservare alqm; vara ngn till h. auxilio, subsidio esse, adjumentum afferre alicui; juvare, adjuvare alqm; vara ngn till stor h. multum juvare alqm; aliquantum, multum adjumenti afferre alicui (ad alqam rem); skicka ngn h. auxilium mittere, auxilio alqm mittere alicui; söka h. hos ngn petere auxilium ab alqo; åkalla, anropa ngns h. (auxilium), fidem alicujus implorare, invocare; söka h. mot ngt remedium, medicinam alicujus rei petere, quaerere, requirere; finna h. hos ngn alicujus ope, benignitate levari, juvari; ab alqo juvari, sublevari; med ngns h. adjuvante, juvante alqo, auxilio alicujus; utan (ngns) h. nullo adjuvante (nullius adminiculis, sed, ut dicitur, Marte nostro, C. de Off. III. § 34); det var (mig) en god h. juvit hoc quidem; haec res mihi magno adjumento fuit; magni mihi fuit haec res (opera tua); undandraga ngn sin h. laboranti deesse (nulli ejus opera defuit – han undandrog ingen sin h., N.); taga till h. in auxilium adhibere alqm, alqd; arcessere alqm; uti auxilio alicujus; adjutore alqo, opera alicujus uti in re, ad rem.

  1. (Kommentar) Opis förekommer i singularis endast i ackusativ, genitiv och ablativ (inte dativ som anges här).
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!