Förhuggning: strages arborum (objecta), arbores objectae; concaedes (pl., T.); på flera ställen voro gjorda f-r för att hindra fiendens rytteri compluribus locis arbores erant stratae, quo impediretur hostium equitatus (jfr N. Milt. X.); medels f-r stänga vägen strage arborum viam, aditum praecludere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!